<![CDATA[JANI NIPALA - Blogi]]>Tue, 03 Oct 2023 15:51:07 +0300Weebly<![CDATA[Paremmat Sote-Palvelut]]>Sat, 11 Dec 2021 12:34:27 GMThttp://janinipala.fi/blogi/paremmat-sote-palvelutTammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille. Tähän asti kuntien vastuulla on ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet. Tästä muutoksesta seuraa että nykyiset hallintorakenteet menee täysin uusiksi samoin prosessit sekä siirtymä tulee aiheuttamaan paljon työtä ja kustannuksia. Palvelut, tietojärjestelmät ja tietoliikenne pitää saada toimimaan tehokkaasti ja turvalliseksi. Sote-Soppa kuten sitä on useasti kutsuttu on myös mitä suuremassa määrin tietojärjestelmä-soppa ja integraatio-soppa siksi on ensiarvoisen tärkeää että emme taas rakenna jotain tehotonta, monimutkaista systeemiä jonka ainoat voittajat ovat IT-järjestelmien suuret kansanväliset toimittajat jotka vain maksimoi voittonsa potilaiden kustannuksella. Kaikessa tekemisessä pitää keskiössä olla itse Potilas tai Asiakas.

Tämän hallintomallin sekä sitä tukevien järjestelmien pitää tuottaa parempaa palvelua asiakkaalle tehokkaammin. Tälle mallille pitää olla tarkat mitattavissa olevat tavoitteet joita seurataan jatkuvasti sekä sopimukset pitää rakentaa niin että eri toimijat myös velvoitetaan toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kapasiteetin pitää olla dynaamista sekä sopeutua erilaisiin piikkeihin automaattisesti mutta myös kuorman vähetessä alentaa kustannuksia dynaamisesti. Kustannustehokkuus pitää näkyä ja toimia vaarantamatta potilasturvallisuutta tai heikentämättä palvelua. Palvelut pitää olla hyvin määriteltyinä, mitattavissa ja niiden kehittämisen lähtökohta on oltava itse asiakas/potilas. Samalla tämän uuden hallintohimmelin pitää pystyä nopeisiin, tehokkaisiin päätöksiin sekä luoda työntekijöille viihtyisä ja turvallinen työympäristö missä työntekjät viihtyy ja saavat kehittyä.  Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Palveluita ovat mm Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten ja nuorten, perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä pelastustoimi.

Jokainen meistä on josain vaiheessa elämäänsä kyseisten palveluiden käyttäjä ja lähtökohtana palveluille pitää olla käyttäjälähtöisyys. Potilaan on päästävä hoitoon tai saatava palvelua silloin kun sitä tarvitsee ja sillä nopeudella joka on tarpeellista sekä palvelun laatu ei saa heiketä tämän uudistuksen myötä vaan päinvastoin parantua. Pelkkään byrokratiaan ja hallintoon ei saa käyttää yhtään verorahoja jotka ei suoraan tue palvelulle asetettuja tavoitteita. Kaikki turhat, ei relevantit työsuoritukset pitää poistaa prosesseista ja keskittyä vain arvoa tuottaviin toimiin. Järjestelmätoimittajat on sitoutetteva näihin tavoitteisiin ja niitä on mitattava ja seurattava.  Palveluiden käytettävyys ja saatavuus on myös parannuttava tämän uudistuksen myötä. Edelleenkin on palveluita joihin pääsy kestää tuhottoman kauan. Kirjautumiset järjestemiin ja palveluiden väliset tietojen välitykset eivät toimi tehokkaasti jos ollenkaan joka aiheuttaa suuria ongelmia palvelua haluaville – yhden luukun periaate ei siis toimi vieläkään. Ikäihmisten ja vammaisten palvelut on taattava ja tehtävä niin helpoiksi käyttää että niiden kanssa pärjää ilman IT-asianatuntijoiden apua. Lasten ja nuorten palveluita on kehitettävä sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä laajennettava niin että tulevat työikäiset ovat parhaassa kunnossaan siirtyessään työelämään. Työikästen palveluissa on tärkeää että myös yritykset toimii vastuullisesti ja estetään työssä uupuminen ja ylläpidetään hyviä terveellisiä tottumuksia ja edistetään työssähyvinvointia. Omaishoidon palveluita on tuettava ja kehitettävä niin ettei omaishoitaja jää yksin ja uuvu totaalisesti kun joutuu ihmettelemään mistä apua saa milloin mihinkin ja vastaukset on aina erilaisia riippuen kuka vastaa. Pelastustoimen toiminta on varmistettava eikä mitään leikkauksia saa tapahtua hallintohimmelin takia sillä tarvitsemme niitä tekijöitä emme lisää hallintoa ja paperin pyörittäjiä. Sama koskee alueellisia, paikallisia terveyskeskuksia joiden toiminta on taattava. Palvelut pitää olla tarpeeksi lähellä ihmisiä.

​Tärkeintä on että Asiakas/Potilas on keskiössä ja kaikki toiminta tuottaa arvoa asiakkaalle kustannustehokkaasti. Palveluita pitää pystyä kehittämään ketterästi ja niitä mitataan ja seurataan jatkuvasti sekä palvelun tuottajat on sitoutettu yhteisiin tavoitteisiin. Työhyvinvoinnista on pidettävä huolta ja työntekijöille maksettava kohtuullinen korvaus.  Mennään siis kohti parempia palveluita ja tehdään tämä uudistus yhdessä asiakas/potilas keskiössä! 

Jani Nipala
]]>